Koleżanki i Koledzy,

Zarząd SKZW działając na podstawie paragrafu 26 Statutu Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej zwołuje

na dzień 8 lipca 2023 r. zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie rozpocznie się w powyższym terminie o godzinie 10:00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia Członków – Katolickie Szkoły Michalitów, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki.

Dojazd autobusami nr 140, 738 oraz L40 – przystanek Struga-Kościół

 

W imieniu zarządu:

Prezes Tomasz Ciepielowski SP5CCC