W dniu 16 czerwca br. w siedziby firmy BJM w Wołominie odbyło się Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej.

W zebraniu uczestniczyło 18 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w tym Pani Elżbieta Radwan - burmistrz Wołomina oraz Edyta Zbiedź – wice burmistrz Wołomina.

Gośćmi spotkania byli też Bartłomiej Izdebski oraz Jan Zakrzewski młodzi krótkofalowcy z zespołu szkół michalickich w Markach współpracującej z naszym Stowarzyszeniem.

Bartek przedstawił plan działania grupy krótkofalowców ze szkoły w Markach w tym kontynuacje akcji „balonowej”.

Zebrani jego prezentację brawami.

Zgromadzenie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia w składzie:

prezes: Tomasz Ciepielowski SP5CCC, sekretarz: Wojciech Kraska SQ5UFO, – skarbnik: Andrzej Janiewicz SQ5KIM, członkowie: Józef Radomski SP5ISF, Jarosław Zbrzeźniak SP5QWV. Wybrana została też Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący: Jan Myszk SP5AWZ, członkowie: Bolesław Łukasiewicz SP5RML, Andrzej Snopkowski SQ5OVD.

Zebrani podjęli uchwałę o wysokości rocznej składki członkowskiej. W roku 2018 wynosić ona będzie 120 złotych. Zobowiązano też zarząd do podjęcia działań w celu zorganizowania zawodów z okazji Dni Wołomina oraz wykonania przemiennika radiowego z lokalizacją w Wołominie.

Galeria

Tomasz SP5CCC