Krótkofalowcy z Wołomina

Krótkofalowcy z Wołomina

Źródło: fakty.wwl (pobierz PDF)

Data: 12.01.2017 r., godz. 18.00


O działalności Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej opowiedział nam jego prezes – Tomasz Ciepielowski.

Rafał Orych: Proszę przybliżyć historię stowarzyszenia. Od kiedy działa? Na czym konkretnie polega działalność jego członków?

Tomasz Ciepielowski
: – Inicjatywa założenia organizacji zrzeszającej krótkofalowców z Wołomina i terenu powiatu wołomińskiego zrodziła się w czasie spotkania krótkofalowców wołomińskich – Jana Myszka SP5AWZ oraz mojej osoby SP5CCC. Zebranie założycielskie odbyło się w Wołominie dnia 28 lutego 2015 r.
Działania związane z powstaniem Stowarzyszenia wspierane były przez Stowarzyszenie Aktywny Wołomin oraz Wołomiński Klub Biznesu.
Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS w dniu 19 marca 2015 roku, a w dniu 21 września 2015 roku otrzymaliśmy pozwolenie radiowe dla stacji klubowej – SP5WWL. To pozwolenie umożliwia nam pracę na amatorskich pasmach radiowych i utrzymywanie łączności z krótkofalowcami całego świata.

Tomasz Ciepielowski

Wiele grup społecznych ma swój slang, np. młodzież. Również i krótkofalowcy „nie gęsi i swój język mają”. Czy mógłby go Pan scharakteryzować?

– Krótkofalowcy w czasie łączności radiowych używają przede wszystkim języka angielskiego. Stosujemy również skróty pochodzące głównie z języka angielskiego, np. gd – dzień dobry (od ang. good day), tnx – dziękuję (od ang. thanks). W łącznościach telegraficznych (prowadzonych za pomocą alfabetu Morse’a) powszechnie używa się kodu Q. Charakteryzuje się on tym, że zaczyna się od litery Q i pisze się go przy użyciu trzech dużych liter, np. QTH – oznacza miejsce zamieszkania/nadawania, QRZ – kto mnie woła, gdy słyszę, a nie mogę zidentyfikować nadawcy.

1 grudnia 2016 r. miało miejsce otwarcie stacji Klubowej SP5WWL w Zespole Szkół w Ossowie. Jak ocenia Pan nowy lokal? Jakie daje możliwości?

– Siedzibą rejestrową naszego stowarzyszenia jest budynek firmy BJM przy ulicy Wileńskiej w Wołominie. Stacja klubowa SP5WWL oraz codzienna działalność szkoleniowa ma jednak miejsce w Zespole Szkół w Ossowie, ulica Matarewicza 148.
Dzięki zrozumieniu naszych idei i życzliwej pomocy Pani Anny Zalewskiej, dyrektor Zespołu Szkół w Ossowie zyskaliśmy lokal zapewniający dobre warunki do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia.

Mam tu na myśli zarówno warunki lokalowe, jak i usytuowanie szkoły poza obszarem zabudowy miejskiej. Z punktu widzenia radiokomunikacji międzykontynentalnej to rzecz bezcenna.
Duży udział w uzyskaniu pomieszczenia dla stowarzyszenia, sfinansowanie jego adaptacji to zasługa Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Pani burmistrz Elżbiety Radwan. Obu Paniom serdecznie dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb i wspieranie naszej działalności.
Wołomiński Klub Biznesu sfinansował zakup dla stowarzyszenia nowoczesnej radiostacji IC-7300 japońskiej firmy ICOM. Członkowie stowarzyszenia zainstalowali na budynku szkoły anteny krótkofalowe oraz do pracy na pasmach UKF. Większość prac na rzecz stowarzyszenia wykonywana jest siłami własnymi członków. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Jakimi osiągnięciami może już pochwalić się stowarzyszenie?

– Pierwsze publiczne wystąpienie stowarzyszenia miało miejsce w dniu 14 sierpnia 2016 r. Stacja klubowa stowarzyszenia – SP5WWL pracowała w eterze, informując w trakcie łączności z krótkofalowcami całego świata o szczegółach Bitwy Warszawskiej.
Promocja wydarzeń historycznych naszego regionu to jedno ze statutowych zadań stowarzyszenia. Współpracujemy w tym zakresie z Samorządową Instytucją Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Jakie cele rysują się przed stowarzyszeniem?

– Cele stowarzyszenia to przede wszystkim promocja ziemi wołomińskiej, a szczególnie jej historii, wspieranie organizacji państwowych i samorządowych w sytuacjach kryzysowych, edukacja techniczna młodzieży oraz osób zainteresowanych amatorską służbą radiową. Organizacja imprez integrujących środowiska krótkofalowców, propagowanie różnych form współzawodnictwa sportowego i nowych technik łączności radiowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez organizację szkoleń z zakresu konstruowania urządzeń radiowych i radiokomunikacyjnych technik operatorskich, przepisów radiokomunikacyjnych, współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.
W bieżącym roku stowarzyszenie planuje przeprowadzenie kursu krótkofalarskiego dla młodzieży oraz innych osób zainteresowanych krótkofalarstwem. Wstępnie ustalona jest też spotkanie dla młodzieży szkół powiatu wołomińskiego w trakcie, którego promować będziemy idee krótkofalarstwa.
Wspólnie z Samorządową Instytucją Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zamierzamy wprowadzić do programu historycznego muzeum element politechnizacji polegający na wyszukiwaniu ukrytej w terenie radiostacji.

Ponadto w pomieszczeniach stowarzyszenia otworzymy bibliotekę techniczną specjalizującą się w literaturze dedykowanej sprawom łączności radiowej. Biblioteka będzie udostępniać swoje zasoby książek i czasopism krajowych i zagranicznych wszystkim zainteresowanym sprawami radiokomunikacji i elektroniki.

Kto może należeć do stowarzyszenia?

– Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej jest organizacją otwartą dla wszystkich sympatyków radiokomunikacji amatorskiej. Zapraszamy wszystkich sympatyków radia do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia.