W dniu 15 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy dyrekcja Zespołu Szkół w Ossowie a Stowarzyszeniem Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej na mocy której otrzymaliśmy pomieszczenie dla naszego stowarzyszenia i stacji klubowej SP5WWL.
W sierpniu dokonamy adaptacji pomieszczenia dla potrzeb naszej działalności.
W tym okresie instalować też będziemy anteny dla naszej stacji klubowej.
Jak dotrzeć do nas można znaleźć na stronie szkoły: http://zsossow.ncse.pl/www.wordpress/kontakt/
Regularne spotkania zaczynamy we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
Serdecznie zapraszamy!

Tomasz SP5CCC