Świę­co­ne ja­jecz­ko,
Ślicz­na ma­lo­wan­ka!
Śpie­wam so­bie, ska­czę so­bie
Od sa­me­go ran­ka.

We­so­ły dzień na­stał,
Za­dźwię­cza­ły dzwo­ny!
Ko­łem, ko­łem bo­ró­wecz­ki,
Jak wia­nek zie­lo­ny.

Ściel­że się, ob­ru­sie,
Jako śnie­żek bia­ły;
Mo­jej mamy rącz­ki dro­gie
Cie­bie roz­kła­da­ły.

Roz­kła­da­ły cie­bie
Na tym dłu­gim sto­le,
Żeby było dla sie­rot­ki
Miej­sce w na­szem kole.tymże wierszem  Marii Konopnickiej - w imieniu zarządu SKZW

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

- Tomasz SP5CCC