Z okazji 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 - serdecznie zapraszany do udziału w ogólnopolskich 

zawodach upamiętniających zdarzenia z roku 1920-go.

Karty QSL przez WOT 25. Poniżej regulamin zawodów

 

 

Tomasz SP5CCC

 


 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI

100 lat Bitwy Warszawskiej„

 

Nazwa zawodów: „ 100 lat Bitwy Warszawskiej 1920”

 

Cel zawodów: uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK w Warszawie

 

Patronat: - Starosta Powiatu Wołomińskiego Pan Adam Lubiak

- Burmistrz Radzymina Pan Krzysztof Chaciński

- Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan

- Burmistrz Zielonki Pan Kamil Michał Iwandowski

 

Uczestnicy: polskie amatorskie stacje nadawcze i nasłuchowe.

 

Termin: 15 sierpnia 2020 roku od godz. 17:00 do godz. 19:00 czasu lokalnego. Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.

 

Pasmo: 80 m ( w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach).

 

Emisje: CW i SSB.

 

Wywołanie: na CW – „CQ BW”, na SSB – „Wywołanie w zawodach: 100 lat Bitwy Warszawskiej.

 

Raporty: RS(T) + numer kolejny łączności (od 001). Stacje SP5 podają RS(T) + litery BW.

 

Punktacja:

- QSO na CW – 2 pkt.,

- QSO na SSB – 1 pkt.

- QSO ze stacjami organizatorów: SN100BW oraz SP5WWL – 10 pkt. niezależnie od emisji

- QSO ze stacjami SP5 - daje dodatkowo 1 punkt niezależnie od emisji

 

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów za poprawnie przeprowadzone łączności.

 

Kategorie:

A – Stacje indywidualne CW

B – Stacje klubowe na CW

C – Stacje indywidualne SSB

D – Stacje klubowe SSB

E – Stacje SP5 – CW

F – Stacje SP5 - SSB

G – Stacje nasłuchowe

 

Uwaga: Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 

Nasłuchowcy: Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór znaków obu korespondentów, raportów i grup kontrolnych.

Punktacja jak dla nadawców.

 

Dzienniki: W formie pliku Cabrillo jako załącznik do e-maila. W temacie e-maila należy podać jedynie znak wywoławczy.

Zaleca się stosować program logujący Marka SP7DQR, dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl/zawody.php

 

Elektroniczne dzienniki zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2020 r. adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów www.wotpzk.org.pl oraz www.sp5wwl.pl.

 

Dzienniki przesłane po terminie, w innych formatach niż określa regulamin nie będą klasyfikowane.

 

Nagrody: za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – puchar oraz dyplom, za II i III miejsce - dyplom. Dyplomy i puchary zostaną

wręczone we wrześniu 2020 r. na uroczystości w Urzędzie Miasta Wołomina, (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin).

Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

 

 

 

Komisja zawodów

 

Wołomin, 6.02.2020 r.