Radosnych i pogodnych Świat Wielkanocnych
członkom Stowarzyszenia Krotkofalowcow Ziemi Wołominskiej
oraz
wszystkim sympatykom krótkofalarstwa życzy
 
Zarzad Stowarzyszenia