Dni Marek - Balon meto - misja 2

10 czerwca w Markach odbywały się Dni Marek. Uczestniczyła w nich również michalicka szkoła. Prezentowała naukowe stoisko gdzie można było obejrzeć urządzenia pomiarowe oraz roboty jeżdżące wykonane przez uczniów. Głównym punktem naszej obecności była kolejna próba wypuszczenia balonu stratosferycznego pod znakiem SP5WWL-12.

Podstawowy cel misji - lot do stratosfery i odzyskanie ładunku został tym razem osiągnięty! Balon osiągnął pułap niespełna 21km (dokładnie 20 757m). Sonda wylądowała w lesie okolicy miejscowości Cegłów k/Mińska Mazowieckiego.
Ładunek został szybko zlokalizowany. Jego podjęcie wymagało ściągnięcia całości z drzewa.
W akcji pogoni i podejmowania uczestniczyło w sumie 10 osób i 5 samochodów.
Balon z drzewa zdjął kol. Adam SP5RZP, który przybył na miejsce najszybciej wraz z Heleną SQ5RZP. Mieszkają nieopodal i przyjechali wyposażeni w sprzęt, który w tym przypadku był niezbędny do podjęcia ładunku.
Krótkie poszukiwania na miejscu prowadził też ks. Grzegorz SP5MGS z dwoma towarzyszami nie krótkofalowcami, Michał SP5OSP, Paweł SQ9PPR i Tomek SQ5MXF. Wspólnie z 10-letnim Maćkiem asystował Krzysztof SQ5NWI zdalnie z auta zaparkowanego 150m od miejsca lądowania - zrezygnowali z wycieczki w głąb lasu z powodu... milionów komarów, które atakowały wściekle tuż po wyjściu z samochodu.

Film ze startu: https://www.facebook.com/sp5yam/videos/1825002644261008/ 

Tekst z wykorzystaniem wpisu Krzyśka SP5NWI 

Grzegorz SP5MSG  ; Krzysztof SP5NWI 

 Galeria

Balon meteorologiczny - misja 2

Kolejny balon SP5WWL z sondami z Marek
Informujemy, że 10 czerwca br. o godz. 16.00 z boiska Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach (al. Piłsudskiego 248/252) wystartuje kolejny juz balon z sondami radiowymi.

Klub SP5WWL uczestniczył w II Próbach Subregionalnych

DSCN0717Członkowie SP5WWL w dniu 5 maja br. uczestniczyli w II Próbach Subregionalnych.
Była to wyprawa szkoleniowa. Uczestniczyli w niej też Bartek i Janek - młodzi sympatycy krotkofalarstwa z Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach.
Pracowaliśmy w zawodach tylko w sobote.
Jako wyposażenia używaliśmy transceivera IC910 oraz 9 elementowej anteny Yagi.
Wydaje się, że uczestniczący w wyprawie połkneli bakcyla contestingu UKF.
 
Tomek SP5CCC

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej

Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej działając zgodnie z § 26 pkt 3 Stowarzyszenia
zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 czerwca 2018 r., godzina 11:00.
WZC SKZW odbędzie się w Wołominie, ul. Wileńska 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZC.
2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybór przewodniczącego obrad.
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji Wyborczej.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
16. Wybór Zarządu SKZW.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej SKZW.
18. Dyskusja.
19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Zjazdu.

Wołomin, 30.04.2018


Prezes Zarządu

Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Życzenia Wielkanocne

 
Radosnych i pogodnych Świat Wielkanocnych
członkom Stowarzyszenia Krotkofalowcow Ziemi Wołominskiej
oraz
wszystkim sympatykom krótkofalarstwa życzy
Zarzad Stowarzyszenia